Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Gå direkt till innehållet
Musik i Blekinge

Musik i Blekinge

Musik i Blekinge

Regler för skydd av personuppgifter

Vid all kontakt med Region Blekinge får vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.

Samma sak gäller för exempelvis ansökningar och anmälningar. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi spara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Region Blekinge sköter vissa samhällsfunktioner som är av allmänt intresse och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, lagar och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har varit i kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs Dataskyddsförordning och den svenska Dataskyddslagen.

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med våra samarbetspartners, med andra myndigheter som Skatteverket, SCB, och Tillväxtverket. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Alla hantering av personuppgifter hos personuppgiftsbiträden är reglerat i avtal och de är skyldiga se till att uppgifterna hanteras och skyddas enligt EUs regler.

Lagring

Dina personuppgifter sparas så länge Region Blekinge hanterar ditt ärende. Region Blekinge styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså också följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte raderas hur som helst och vissa uppgifter kan behöva sparas för all framtid.

Insyn

Du har rätt till insyn i all behandling. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller begära ut information om behandlingen så kontaktar du kansli@regionblekinge.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för Region Blekinge är Regionstyrelsen, Region Blekinge, Valhallavägen 1, 37141 Karlskrona.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud  

Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 34222 Alvesta. dataskydd@sydarkivera.se eller telefon 0472-391009

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på Region Blekinges behandling av dina personuppgift

Fakturaadress

Region Blekinge
Box 158 
371 22 Karlskrona
(Refkod och refnamn måste anges)
Org. nr: 232100-0081