Kultur för barn och unga i Blekinge

Region Blekinge stöttar de regionala kulturverksamheterna i Blekinge med både regionala och statliga medel. Att erbjuda kultur för barn och unga är en viktig del av uppdraget.

Barns tillgång till kultur och eget skapande är en del av FN:s Barnkonvention och Barnrättslagen som antogs 2020. Alla verksamheter i Region Blekinge har ett ansvar att arbeta med barnkonventionen.
Läs mer om hur Region Blekinge allmänt arbetar med barnets rättigheter här. Öppnas i nytt fönster.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp både inom den regionala och nationella kulturpolitiken.
Det är en av kulturpolitikens stora uppgifter att skapa förutsättningar för kulturlivet att nå barn och unga med kultur och att de får möjligheter att själva skapa.

De regionala kulturverksamheterna erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom.
Under respektive rubrik hittar du information och länkar till föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.

Blekingemodellen

Blekingemodellen är en regional kulturgaranti som bygger på avtal mellan länets kommuner och Region Blekinge. Modellen går från att tidigare innefatta scenkonst (musik och teater, dans och nycirkus) till att vara en breddad kulturgaranti för alla 6-16 åringar i Blekinge och även innefatta kulturarv, litteratur och film samt i nästa skede dessutom konst.

Den nya utformningen börjar gälla från hösten 2024. I den har varje årskurs sitt specifika utbud, men viktigt att veta är att kultursamordnaren i kommunen har möjlighet att göra anpassningar.
Läs mer om Blekingemodellen här
Kontaktperson: Christina Vermandis: christina.vermandis@regionblekinge.se 

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som skolans huvudmän kan söka för att integrera konst och kultur i grundskolan. Det ska bidra till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.
Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webb Öppnas i nytt fönster.

Kulturcrew

Genom samverkan mellan de regionala kulturverksamheterna i Blekinge erbjuds skolorna därtill att delta i Kulturcrew, en arrangörsutbildning för barn och unga. Satsningen syftar till att genom kunskap och inspiration stärka förutsättningarna för en ny generations arrangörer inom kulturens område samt främja barn och ungas möte med professionella kulturskapare. Kontakta Rebecca Yates på Musik i Blekinge för mer information: rebecca.yates@regionblekinge.se

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till verksamhetsutvecklare med flera med ansvar för kultur för barn och unga inom respektive konst- och kulturområde hittar du här.

Hittade du informationen du sökte?