MUSIK I BLEKINGE

I musikens tjänst - för Blekinge

Länsmusikens uppdrag är att värna om det professionella musiklivet i länet, verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids musik inom alla genrer, prioritera och utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Vidare innebär uppdraget att skapa förutsättningar för fortbildningen av musiker och andra konstnärliga utövare samt stödja och stimulera arrangörsledet.

Musik i Blekinge vill ta tillvara på influenser från andra kulturer, samt medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska kulturarvet.