Skicka e-faktura till Region Blekinge

Alla leverantörer till Region Blekinge ska skicka sina fakturor som e-fakturor.

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Region Blekinge tillämpar 30 dagars förfallotid. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och dylikt godkänns inte.

Tänk på att följande gäller utöver de lagstadgade krav som finns:

  • Referenskod ska alltid anges på fakturan, 8 siffror (inga bokstäver eller andra tecken är godkända) som ska anges av beställaren.
  • Leverantören ska kunna ange orderreferens och abonnemangsnummer om detta krävs
  • Fakturan ska innehålla information om vad leveransen avser (art och mängd samt eventuella uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan till exempel offert).
  • Vid elektroniskt meddelande får inte tom rad förekomma.
  • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura.
  • I de fall beställning görs via e-handelssystemet får en faktura endast referera till en inköpsorder.

Alternativ för att skicka e-faktura till oss

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Vårt PEPPOL id är 0007:2321000081

Vi tar emot Peppol Bis Billing 3

På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats finns mer information om PEPPOL Länk till annan webbplats.

2. Fakturaportal

Vi tillhandahåller en fakturaportal via vår VAN-operatör Inexchange.

Där kan ni på ett enkelt och kostnadsfritt sätt fakturera oss elektroniskt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som inte kan skicka e-fakturor från ett eget system och som skickar få fakturor. Man får skicka upp till 100 fakturor per år kostnadsfritt den vägen. Bilagor kan bifogas.

Till Region Blekinges fakturaportal Länk till annan webbplats.

Region Blekinges uppgifter

Fakturaadress:
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona

Organisationsnummer: 232100-0081
GLN: 7381010046039
Peppolid: 0007:2321000081
VANoperatör: Inexchange

Hittade du informationen du sökte?